FORRETNINGSUDVIKLING, STRATEGI OG ORGANISATION

Vil I rustes bedre til fremtiden?

Kan I nikke genkendende til én eller flere af disse situationer:

I har haft stor succes i flere år – og har måske endda en gazellepris på hylden. Men nu aftager væksten – og bundlinjen, eller også frygter I, at den vil gøre det, hvis I fortsætter som nu. Måske fordi I har set det ske for andre i branchen eller i jeres netværk.

Det kan også være, at I har haft så travlt med nye kunder og spændende projekter, at I aldrig har fået lagt en konkret strategi for jeres virksomhed. I en periode fungerede det måske udmærket at løse opgaverne i den rækkefølge, de kom, men i takt med jeres vækst er det ikke længere optimalt. Kompleksiteten i jeres forretning er simpelthen steget.

Eller måske har I ansat en topkandidat med de fineste papirer og undrer jer over, at det ikke fungerer som forventet. Eller at projektteamet med alle de rette kompetencer bare ikke leverer på succeskriterierne.

Er det jeres virksomhed, vi lige har beskrevet, har I rigtig meget tilfælles med andre ledere af små eller mellemstore virksomheder. Og så er I en af dem, vi rigtig gerne vil hjælpe med en positiv udvikling.

Gennem et forretningsudviklingsforløb analyserer vi, hvordan I fremover kan arbejde mere hensigtsmæssigt, så I kan vækste profitabelt. Vi sikrer, at I træffer bevidste valg og fravalg, så I bruger jeres kostbare tid bedst.

Lyder det attraktivt for jer, så læs videre, hvordan et samarbejde kan foregå:

Fokus på mennesker og organisation og strategi

Når vi indgår et samarbejde om forretningsudvikling, vil vi typisk tage udgangspunkt i to områder:

1. Organisation : Virksomhedskulturanalyse * Person/teamprofilanalyse * Coaching*

2. Strategi : Udarbejdelse af forretningsstrategi eller deep-dive på den eksisterende strategi.

Ofte arbejder vi med et mix af begge punkter. Det ene fungerer ikke optimalt uden det andet…….

Lad mig uddybe:

Organisation:
Da medarbejderne er virksomhedens absolut vigtigste ressource, er den rette sammensætning i organisationen også en af de vigtigste veje til succes. Uanset om I har problemer med at indfri jeres mål eller at rekruttere/fastholde de gode medarbejdere, er der tit meget at vinde ved at undersøge sammensætningen. Her kan vi teste udvalgte medarbejdere eller en hel afdeling op imod jeres virksomhedskultur, så vi finder ud af, om I mangler bestemte profiler, eller om nogle af rollerne skal fordeles anderledes. Coaching kommer her til sin ret, og det kan flytte mange begrænsende overbevisninger over til at blive muligheder.

Strategi: 
Hvis I er blevet overhalet indenom af jeres succes, er det sandsynligt, at I mangler en formaliseret strategi. Dermed mener vi et tydeligt mål og en klar plan for vejen derhen.

Optimentum kan facilitere et komplet forløb med følgende hovedfaser, hvor vi anvender interviews, analyser, megatrends, branche- og virksomhedsviden samt diverse modeller for at komme 360’ rundt om Jeres strategi.

Ca. 70% af alle virksomheder fejler I eksekveringsfasen. Derfor har vi meget fokus på forankring i organisationen via kommunikation og nedenstående to elementer:

1. Oplevelse af strategien i HELE organisationen ift:

  • Mening                     (‘det virker helt rigtigt ift vores situation, vision og omverdenen’)
  • Commitment        (‘jeg føler ejerskab og er klar at acceptere fravalg for at kunne leverere’)
  • Handlekraft           (‘jeg ser præcist, hvordan jeg skal levere ift strategien’)

Derfor er det super vigtigt at arbejde proaktivt med det organisatoriske aspekt af strategi.

 

2. Tæt opfølgning og løbende justering af dé handlingsplaner, som skal realisere strategien.

Derfor skal den røde tråd imellem topledelsens mål og den enkelte medarbejders leverance fremstå tydeligt og der skal laves løbende metodisk opfølgning på handlingsplanerne via standard skabeloner.

Måske har I allerede en strategi ?

Her kan vi understøtte jer med et ‘strategi eftersyn’, hvor vi trykprøver de væsentligste elementer og finder ud af, hvor der skal mere og mindre fokus. Det gør vi ved hjælp af en ‘light’-model af det komplette strategiforløb.

Er vi de rette til at rådgive jer?

Det kan vi finde ud af over en uforpligtende kop kaffe. Jeg kommer gerne forbi og hører om jeres virksomhed, og hvordan I selv oplever jeres situation og potentiale. Ring til mig på 29 38 30 23, eller send en mail, så finder vi kalenderne frem.

Efter kaffemødet kommer jeg med mit bud for, hvordan et samarbejde kunne se ud.

Min baggrund for at rådgive Jer er 20+ års erfaring med drift og ledelse. Blandt andet som people manager med 70 til 100 medarbejdere under mig, lige fra den timelønnede medarbejder over det unge ledertalent til den erfarne specialist.

Jeg har arbejdet med strategi i mere end 10 år i både vækst- og krisescenarier og er certificeret Vinderstrategi-Guide og bla uddannet på Insead i Paris indenfor innovation og strategi. Herudover er jeg ICI certificeret Coach, samt certificeret i relevante profiltests.

KONTAKT MIG

Lad os tage en indledende snak omkring jeres nuværende situation, så vender jeg tilbage med oplæg og konkret vurdering af opgaven.

7 + 5 =